Головна
Блог
Автоматизація виробничих процесів і SCM на підприємстві

Автоматизація виробничих процесів і SCM на підприємстві

Автоматизація виробничих процесів і SCM на підприємстві

Автоматизація виробничих процесів передбачає використання різних систем, які дозволяють комплексно автоматизувати виробництво, або вирішити вузьке завдання, при цьому вони будуть інтегровані в загальну ІТ інфраструктуру підприємства. ERP, MRP – це клас комплексних систем. Автоматизація виробничих запасів, управління закупівлями, управління фінансами, управління та контроль людських ресурсів, електронний документообіг – це приклади вузькоспеціалізованих систем. Ще років 5 тому існувала думка, що комплексна автоматизація виробництва в єдиній системі – це найкращий вибір, зараз багато хто приходить до того, що спеціалізовані програми краще вирішують свої завдання, гнучкіші в налаштуваннях та зміні, швидко впроваджуються, мають короткий термін окупності. При грамотній інтеграції між собою дозволяють створити унікальну систему управління виробництвом.

Автоматизація виробничих процесів сучасних компаній

Автоматизація виробничих процесів підприємства сьогодні – гостре питання прогресивних компаній. Сучасне виробництво перебуває у стані переходу від принципів роботи «по-старому» до нових підходів, які менше залежать від людей.

Причин таких змін кілька. Насамперед, метою цього процесу є прагнення знизити вплив людського чинника на помилки, що виникають у процесі виробництва. Втома, неуважність співробітників, механічні помилки в процесі роботи – це те, що може вплинути на процеси виробництва, вихід готової продукції та ступінь задоволеності клієнтів компанії.

Автоматизація виробництва з метою заміни людської праці

Автоматизація виробництва має на увазі заміну механічної праці людини машинними алгоритмами. Тут не йдеться про заміну творчого мислення штучним інтелектом (ІІ), оскільки ІІ на сьогоднішній день у цьому аспекті ще не здатний вирішувати поставлені завдання подібного характеру настільки досконало. Однак існує ряд рутинних процесів, що вимагають машинального виконання або прорахунку, з якими ІІ справляється набагато швидше і не допускаючи помилок (крім критичних помилок або «багів» у системі). Таким чином, це може дозволити нам:

 • Прискорити виконання рутинних процесів
 • Скоротити час на обробку великих масивів статистичних даних
 • Оптимізувати процес виходу готової продукції на споживчий ринок
 • Зменшити фінансові витрати на найманні та навчання персоналу

Виробничі системи управління виробництвом

Програмні системи управління виробництвом  відповідають за автоматизацію виробничих процесів певного відділу чи кількох відділів. Отже, перед впровадженням однієї з таких систем слід визначити конкретний процес на виробництві, який потребує автоматизації. Насамперед, на своєчасний випуск готової продукції впливають такі фактори:

 • Наявність необхідного запасу сировини та матеріалів у потрібних місцях у ланцюзі поставок
 • Надійність постачальників
 • Наявність та доступність необхідного для виробництва потрібної продукції обладнання
 • Правильне прогнозування реального попиту, чи можливість переналагодження системи у процесі динамічних змін між очікуваним та реальним попитом

Для регулювання та автоматизації виробничих процесів необхідне використання різних інструментів:

 • MRP для прогнозування попиту
 • DRP для управління процесами дистрибуції
 • Kanban та MES системи для планування та управління завантаженням обладнання
 • Lean для оптимізації використання матеріальних запасів та зниження відсотка відходів та шлюбу

Спочатку кожен з цих інструментів виконує свою конкретну функцію в обмеженій кількості процесів, але не зіставляє ці процеси з іншими. Таким чином ми отримуємо комплекс незалежно виконуваних процесів та відсутність системності. То це працювало раніше. Сьогодні ж ми маємо можливість застосовувати всі процеси в комплексі та адаптувати засоби автоматизації виробництва до актуальної ситуації на ринку.

Автоматизована система оперативного управління виробництвом в області управління заапсами, постачанням сировини, матеріалів

Автоматизація процесів виробництва для підприємства полягає у оптимізації технологічних процесів виробництва, а й у автоматизації поставок сировини та комплектуючих необхідної кількості, якості й у термін. Методологи з американського Demand Driven Institute прийшли до висновку, що управляти виробничими процесами необхідно, відштовхучись від реального споживчого попиту на поточний момент. Тобто виробництво продукції для подальшої реалізації має проводитися не за прогнозом, який, ймовірно, виявиться неточним. Це загрожує створенням пересортів, якщо реальний попит буде нижчим, ніж за аналогічний попередній період. Або зворотна ситуація – зростання попиту не дозволить закрити всі замовлення, якщо вони перевищать прогноз, як наслідок – нестача продукції та втрачені продажі.

Автоматизація виробничих процесів за методологією DDMRP

Автоматизація виробничих процесів – це єдиний спосіб оптимізації роботи виробництва. Технологія, яку пропонують методологи Demand Driven Institute – це автоматизація постачання матеріалів та інформації на виробництво за методологією DDMRP. DDMRP або Demand Driven Material Requirements Planning поєднує в собі раніше існуючі підходи, як MRP, DRP, 6 Sigma, ToC (Theory of Constraints), Lean, і дозволяє використовувати ці інструменти не окремо, а в комплексі як єдине ціле.

Суть підходу полягає в тому, щоб виробництво могло забезпечити споживчий ринок необхідною кількістю товару по всіх позиціях, без пересортів, недостач та з оптимальним завантаженням потужностей та використанням матеріальних запасів у процесі виготовлення готової продукції (ДП). Важливо уточнити, що методологія DDMRP не виключає все те, що було придумано до неї, а поєднує та доповнює ефективні методики автоматизації виробничих процесів у комплексну систему, яка враховує сучасні умови ринку, що динамічно змінюється.

Автоматизація виробництва в області управління запасами і постачанням сировини: інтерв`ю з клієнтом

Як відбувалася автоматизація виробництва щодо управління постачанням сировини, які результати отримала компанія. Дивіться відео-відгук клієнта за підсумками впровадження методології DDMRP та автоматизації виробничих процесів на заводі кормів для домашніх тварин у компанії Kormotech:

Принцип управління запасами за методологією DDMRP

Принцип управління запасами для підприємства полягає у скороченні запасів готової продукції і на оптимізації управління ланцюгом поставок матеріалів і комплектуючих. Управління процесами виробництва та ланцюгом поставок за методологією DDMRP можна оптимізувати шляхом розміщення у ключових точках ланцюга буферів матеріальних запасів (сировини та комплектуючих), необхідних у процесі виробництва. Ці буфери дозволяють підтримувати безперервний процес виробництва, а динамічне налаштування самих буферів дозволяє прорахувати оптимальний розмір буфера та зрозуміти, в який момент часу необхідно робити замовлення конкретних SKU у постачальника (з урахуванням використання наявного запасу та термінів постачання нових комплектуючих).

Правила розрахунку буферів, їх позиціонування в ланцюзі постачання виробництва, а також автоматичне поповнення сировини, матеріалів, описаних у методології, вже закладено у програмному рішенні Intuiflow.

Якщо вас, як топ-менеджменту компанії, або фахівця із закупівель, планування, логістики зацікавили алгоритми методології, запитайте презентацію рішення для автоматизації виробничих процесів, щоб дізнатися докладніше про функціон системи Intuiflow.

Розвиток вашого бізнесу починається з INTUIFLOW

Безкоштовна демонстрація INTUIFLOW допоможе вам прояснити, яку користь ми можемо вам принести

Близькі по темі

Чем полезен семинар по управлению запасами
Дякуємо за звернення.

Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!