Головна
Продукти
Система управління фінансами

Система управління фінансами

Консолідуємо грошові потоки з різних систем управлінського обліку. Будуємо онлайн фінальні звіти PnL, Balance, Cashflow для всіх сфер бізнесу. Налаштовуємо зручну BI-аналітику для оперативних рішень.
Отримати презентацію

Ефекти

ABM Finance – конструктор для управління ефективністю будь-якого бізнесу та автоматизації системи фінансового менеджменту

зниження трудомісткості
збору даних до
90 %
управлінські рішення приймаються швидше в
10 разів
5 хв
формування фінансових звітів у різних розрізах
скорочення касових розривів до
30 %
підтвердження заявок
на оплату в Telegram за
1 хв

Допомагаємо бізнесу автоматизувати фінансову систему

Агробізнес

Агробізнес

Девелопмент і будівництво

Девелопмент і будівництво

Фармацевтика

Фармацевтика

Food & Beverages

Food & Beverages

Медіа

Медіа

Транспорт і логістика

Транспорт і логістика

Функції системи управління фінансами

Бюджетування
Казначейство
Управлінський облік
Консолідація МСФЗ
Баланс
Cashflow
P&L
Управління проєктами
 • Багатосценарне бюджетування

  Гнучке бюджетування з можливістю швидко змінити сценарій за 1 день.
  Порівняння необмеженої кількості сценаріїв.

 • Планування по усіх ЦФЗ в єдиній системі

  Реалізується за допомогою функціональних бюджетів з мінімальними трудовими і тимчасовими витратами.

 • Система управління фінансами підприємтсва

  Прозора та перевірена план-фактна звітність з можливістю заглибитися до початкового документа.
  Мотивація керівників бізнес-підрозділів для виконання своїх фінансових показників.

 • Методологія оперативного управління грошовими потоками:

  Формування процесу погодження, документів для подачі заявки, структури реєстру, архітектури стикування з клієнт-банками.

 • Процес заявок на виплату грошових коштів

  Автоматизація подачі, координації та погодження заявок на виплату грошових коштів.
  Автоматизована система управління фінансами дає змогу затверджувати грошові заявки в Telegram за 1 хвилину в будь-якій точці світу.

 • Автоматичний платіжний календар

  Платіжний календар з плануванням надходжень/платежів та управлінням касовими розривами за групами компаній або за окремими напрямками бізнесу.

 • Управлінська облікова політика

  Розробка управлінської облікової політики та управлінського плану рахунків.

 • Прозора звітність для топменеджменту

  Створення положення про форми звітності Cash Flow, P&L, Balance, Capex – головні інструменти управління фінансами.
  Налаштування індивідуальної системи звітності в режимі онлайн з можливістю заглибитись до первинного документа.

 • Досконале планування та прогнозування

  Контроль головних фінансових показників дає змогу зменшити ризики та забезпечити стабільність компанії. Вивчення тенденцій та всіх факторів впливу дозволяє алгоритмам спрогнозувати потенційний розвиток подій на ринку.

 • Консолідація даних бухгалтерського обліку

  Формування єдиної центральної бази для передачі даних, що підлягають консолідації. Уніфікація облікових політик і бухгалтерських довідників. Розроблення правил передавання подій і синхронізації довідників бухгалтерського обліку з різних джерел.

 • Трансформація даних

  Формування регістрів і довідників для відображення правил меппінгу бухгалтерських даних на план рахунків МСФЗ.

 • Автоматизація трудомістких коригувань

  Створення механізмів для виконання автоматичних коригувань даних для цілей МСФЗ - елімінація внутрішньогрупи, дисконтування довгострокових активів і зобов'язань, переоцінка подій з основними засобами, розрахунок відкладених податкових зобов'язань тощо.

 • Побудова пакета звітності МСФЗ

  Автоматизація формування пакета звітності МСФЗ як у локальному, так і в консолідованому форматі, включно з Balance, CashFlow indirect, P&L, Capex, а також необхідними розкриттями.

 • Контроль

  Контролює коректність складання звіту про рух грошових коштів і звіту про доходи й витрати. А також чистий оборотний капітал компанії: різниця між ліквідними активами й строковими зобов'язаннями.


 • Аналіз

  Показує активи (відомості про все майно компанії), пасиви (згруповані за ступенем погашення) і власний капітал.

 • Аналітика онлайн

  Фактичний звіт про рух грошових коштів у режимі онлайн з можливістю провалитися в первісний документ і заявку на виплату грошових коштів.

 • Ефективний аналіз та облік

  Показує спрямованість грошових потоків, обсяги конкретних виплат і надходжень. А також
  обороти грошових коштів за період (з необхідною періодичністю) та залишок (сальдо) грошових коштів у касі та на рахунках на конкретні дати.

 • Управління платоспроможністю підприємства

  ABM Finance допомагає підтримувати на рахунку необхідний обсяг грошових коштів для здійснення всіх запланованих платежів, а також уникати касових розривів. Знижує рівень тимчасово вільних грошових коштів.

 • Оцінка діяльності підприємства

  Встановлює співвідношення доходів і витрат підприємства за період. Показує, з якою ефективністю (рентабельністю) працює компанія, за рахунок чого і скільки вона отримує прибутку.

 • Комплексна аналітика онлайн

  Аналітика за всіма бізнес-напрямками про всі прибутки та збитки компанії в режимі онлайн з можливістю провалитися в первинну інформацію.

 • Аналітичні розрізи

  ЦФО, Стаття БДВ, Номенклатурна група, Проєкт, Об'єкт тощо.

 • Управління термінами

  Планування, коригування та контроль термінів виконання проєкту.

 • Управління ресурсами та підрядниками

  Планування, коригування та контроль виконання робіт і витрат ресурсів.

 • Управління вартістю операційної діяльності

  Планування, коригування та контроль вартості проєктів (об'єктів), а також управління інвестиціями.

Нам довіряють автоматизацію бізнесу понад 500 компаній

Детальніше про клієнтів

Результати використання ABM Finance

Автоматизована система управління фінансами в рази підвищує ефективність бізнесу

 • Єдина методологія управління фінансами
 • Гнучке багатосценарне бюджетування
 • Аудійована своєчасна фінансова звітність
 • План-фактний аналіз основних KPI бізнесу
 • На 80% швидше отримання звітності для керівництва та інвесторів
 • 100% інформаційна система готова до масштабування бізнесу
 • Консолідована звітність CashFlow, P&L, Balance
Результати використання ABM Finance

Результати наших клієнтів

 • Кейс «Quarter Partners» Інвестиційна компанія

  Створено комплексну систему казначейства, бюджетування, управлінського обліку та звітності.

  Оперативність та якість аналітики

  Автоматизовано бюджетне управління

  Сформовано центр компетенції

 • Кейс «МедФармХолдинг» Фармацевтика

  Комплексне впровадження ABM Finance – від розробки методології, до повного переходу на нову фінансову систему.

  Зросла маржинальна рентабельність

  Побудовано сценарне планування

  Скоротилась «ручна праця»

 • Кейс «Terrafood» Food-виробники

  Створено єдину інформаційну базу даних​. Компанія користується прозорим порівняльним план-фактом та єдиною номенклатурою сировини.

  На 90%

  скоротилася трудомісткість планування

  Покращилась якість бізнес-аналітики

  Головні підсумкові звіти онлайн

 • Кейс «Маїс» Агробізнес

  Введені єдині правила ведення звіту та планування, автоматизована бюджетна модель, налаштована прозора план-фактна звітність в єдиній системі.

  -7%

  Залишки ТМЦ на складах

  -10%

  Бюджет закупок

  -15%

  Залучення кредитного ресурсу

Дивитися всі кейси

Як проходить реалізація проєктів

01
Експрес-діагностика
Оцінка (Fixed price)
Оцінка вартості та тривалості розробки фінансової моделі
Архітектура
Складання попередньої схеми фінансового ІТ-ланшафту
План проєкту
Попередня оцінка вартості та термінів реалізації кожного з блоків системи (Від і До)
02
Розробка фінансової моделі компанії
Розробка ІТ-архітектури
Складання схеми інформаційних потоків, вимог до баз первинного обліку та правил обміну між ними.
Розробка методологій
Розробка управлінського плану рахунків, аналітичних розрізів, технік формування підсумкової та консолідованої звітності, опис інструментів.

Розробка фінансової структури та управлінської облікової політики. Опис бізнес-процесів бюджетування, узгодження заявок. Опис вимог та інструментів безпеки.
Складання статуту проєкту
Узгодження статуту, бюджету і плану проєкту. Визначення відповідальних і терміни.
03
Впровадження
Встановлення
Встановлення ПЗ та інтеграція програмного продукту з інформаційними базами клієнта.
Налаштування ABM Finance
Налаштування продукту згідно з затвердженою моделлю: підсумкова та специфічна звітність, інструменти бюджетування, управлінський облік, заявки на оплату, бізнес-процеси узгодження, консолідація тощо.

Запуск проєкту
Навчання співробітників і центру компетенції, повний перехід на використання системи.
04
Корпоративний супровід
Підтримка
Технічна та консультаційна підтримка
Доопрацювання
За необхідністю коригування певних налаштувань програми для обліку фінансів підприємства, додаткове навчання користувачів.
01
Експрес-діагностика
02
Розробка фінансової моделі компанії
03
Впровадження
04
Корпоративний супровід
Оцінка (Fixed price)
Оцінка вартості та тривалості розробки фінансової моделі
Архітектура
Складання попередньої схеми фінансового ІТ-ланшафту
План проєкту
Попередня оцінка вартості та термінів реалізації кожного з блоків системи (Від і До)
Розробка ІТ-архітектури
Складання схеми інформаційних потоків, вимог до баз первинного обліку та правил обміну між ними.
Розробка методологій
Розробка управлінського плану рахунків, аналітичних розрізів, технік формування підсумкової та консолідованої звітності, опис інструментів.

Розробка фінансової структури та управлінської облікової політики. Опис бізнес-процесів бюджетування, узгодження заявок. Опис вимог та інструментів безпеки.
Складання статуту проєкту
Узгодження статуту, бюджету і плану проєкту. Визначення відповідальних і терміни.
Встановлення
Встановлення ПЗ та інтеграція програмного продукту з інформаційними базами клієнта.
Налаштування ABM Finance
Налаштування продукту згідно з затвердженою моделлю: підсумкова та специфічна звітність, інструменти бюджетування, управлінський облік, заявки на оплату, бізнес-процеси узгодження, консолідація тощо.

Запуск проєкту
Навчання співробітників і центру компетенції, повний перехід на використання системи.
Підтримка
Технічна та консультаційна підтримка
Доопрацювання
За необхідністю коригування певних налаштувань програми для обліку фінансів підприємства, додаткове навчання користувачів.

Переваги впровадження ABM Finance

Мы – рядом с вами

Zero coding

Фінансова модель для будь-якого бізнесу може бути налаштована без програміста

Мы – рядом с вами

Гнучкий конструктор

Архітектура програми управління фінансами дає змогу без проблем під'єднувати нові бізнеси, напрямки, види обліку та звітності

Мы – рядом с вами

Продукт-консолідатор

Система автоматично будує консолідовану фінансову звітність за групою компаній і за окремими бізнес-напрямками

Зв'яжіться з нами

Більше про можливості ABM Finance для вашого бізнесу дізнайтесь на консультації з експертом

Чем полезен семинар по управлению запасами
Дякуємо за звернення.

Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!