Головна
Блог
Управлінський облік — які завдання вирішує і кому необхідний?

Управлінський облік — які завдання вирішує і кому необхідний?

Управлінський облік — які завдання вирішує і кому необхідний?

Управлінський облік — це система збирання, оброблення, накопичення та надання облікової інформації, що використовується менеджерами для планування, контролю та ухвалення рішень в управлінні компанією. Система управлінського обліку має бути націлена на забезпечення менеджерів підприємства такою інформацією, щоб вони могли день у день оцінювати свій поточний стан на відповідність поставленим цілям і розробленим планам і коригувати ситуацію залежно від серйозності відхилень фактично досягнутих результатів від планових.

Різниця між фінансовим та управлінським обліком

Фінансовий облік містить у собі різні види обліку: оперативний, регламентований, управлінський. Усі вони взаємопов’язані та взаємозалежні. У цій статті розглянемо фінансовий (маючи на увазі регламентований/бухгалтерський) та управлінський облік. У більшості випадків обидва види базуються на одних джерелах даних, але все ж мають відмінності.

Фінансовий (регламентований/бухгалтерський) — залежить від встановлених стандартів (МСФЗ, національні стандарти) і правил (закони, кодекси), а управлінський — ґрунтується на потребах бізнесу і не має нормативних обмежень.

Які звітності необхідні для обох видів обліку? Фінансова звітність містить у собі пакет стандартної звітності (Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух грошей, Звіт про капітал), а управлінська — не тільки стандартну, а й інші види звітності. Головна відмінність управлінської звітності полягає в оперативності та наявності аналітичних розрізів, які дають можливості подивитись на дані під різним кутом для ухвалення правильних управлінських рішень.

Управлінський облік та звітність

Головні завдання та показники управлінського обліку

Ведення управлінського обліку не є безумовною вимогою, проте є основою для ефективного менеджменту, оскільки діяльність компанії без нього відбуватиметься хаотично. Управлінський облік показує реальну картину бізнесу з усіма його сильними та слабкими сторонами. Аналітика головних показників управлінського обліку допомагає керівництву приймати правильні рішення, стратегічно планувати й легко досягати поставлених цілей.

Одними з головних завдань управлінського обліку є:

 • аналіз витрат у звітному періоді; аналіз витрат за конкретними продуктами або напрямами діяльності;
 • розрахунок собівартості;
 • визначення пріоритетних інвестицій і напрямів діяльності;
 • прогнозування як ситуації на ринку, так і всередині компанії;
 • контроль усіх бізнес-процесів;
 • підготовка сценаріїв дій до будь-якого ходу подій;
 • швидке прийняття стратегічних рішень залежно від умов.

Якою має бути хороша система управлінського обліку?

Синонімом до хорошої системи управління є — диджиталізація бізнес-процесів. Усе, що відбувається офлайн має перейти в онлайн. Оцифрувати варто кожну операцію, починаючи від надходження на склад, виробництво, і закінчуючи нарахуванням дивідендів. Адже будь-яка зміна в механізмі роботи компанії несе вплив на інші складові, зв’язок між якими буде легко проаналізувати в графіках, дашбордах і звітах.

Тому головними критеріями хорошої системи управлінського обліку є:

 • усі дані ОНЛАЙН, включно з план-фактним і факторним аналізом;
 • швидкість і зручність, щоб мінімізувати час на аналіз і прийняття рішень;
 • гнучкість, щоб швидко переналаштовувати бізнес-модель до ринкової ситуації;
 • багатосценарне планування, щоб бути готовим до будь-яких подій;
 • повноцінна звітність: P&L, Cash flow, Balance, платіжний календар тощо;
 • ефективне казначейство з налаштованими бізнес-процесами узгодження;
 • наочність і візуалізація звітності, будь-яку інформацію можна проаналізувати в детальному зрізі, графіках, динаміці та порівнянні.

Візуалізація фінансів компанії (приклад)

Програма для ведення управлінського обліку

Донедавна більшість українських бізнесів використовували програми російського походження для обліку та звітності, проте зараз левова частка переходить на західний софт або шукає українські пропозиції. На поточний момент лідером серед українських програм для управлінського обліку є ABM Finance.

Цей програмний продукт об’єднує фінансовий (регламентований/бухгалтерський) облік і повноцінний управлінський. У ньому проводиться бюджетування, казначейство та управління грошовими потоками, МСФЗ, консолідація даних з різних облікових систем, повний пакет управлінської звітності. Ця програма допомагає будувати в режимі онлайн підсумкову звітність PnL, Balance, Cashflow з урахуванням особливостей будь-яких сфер бізнесу. Налаштовує зручні дашборди для оперативних рішень і візуалізує будь-які бізнес-процеси та зміни в діяльності бізнесу.

Дані в різних системах

У ABM Finance реалізовано можливість налаштувати як основні форми управлінської звітності, так і додаткові за потребами різних бізнесів. Також програма дозволяє:

 • налаштувати документи та обробки для елімінування внутрішніх оборотів та отримання консолідованої звітності;
 • мати декілька планів рахунків (управлінський, МСФЗ, тощо) та потрібних аналітик;
 • налаштувати трансляцію з бухгалтерського плану рахунків на управлінський;
 • налаштувати форми звітностей в управлінських розрізах (Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів, Баланс, Звіт про продажі та закупівлі, Звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість тощо).

Система управління фінансами ABM Finance має такі переваги:

 • Low Code — гнучкий програмний продукт класу BPM (Business Performance Management), з можливістю легкого налаштування фінансистом;
 • Продукт консолідатор — автоматично будує консолідовану фінансову звітність за групою компаній і за окремими бізнес-напрямками, забезпечує обмін даними з різними обліковими системами;
 • Гнучкий конструктор — фінансова модель дає змогу побудувати індивідуальну фінансову звітність для вашого бізнесу без програміста;
 • Швидкодія та масштабування — на 80% швидше отримання звітності для керівників та інвесторів, а також масштабування системи при зростанні бізнесу; Консолідовані CashFlow, P&L, Balance.

Приймати правильні управлінські рішення — це не тільки талант, а й всеосяжна аналітика бізнес-процесів, комплексне володіння інформацією та готовність до будь-яких ситуацій. Дізнайтеся більше про систему ABM Finance на персональній демонстрації, щоб підкріпити свій унікальний досвід передовими технологіями. Керуйте своїм бізнесом прозоро та ефективно!

Автоматизируйте управлінський облік

ABM Finance дає можливість приймати швидкі управлінські рішення та підвищує ефективність бізнесу

Близькі по темі

Чем полезен семинар по управлению запасами
Дякуємо за звернення.

Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!