Main page
Clients
MedPharmHolding
MedPharmHolding

MedPharmHolding

3
Напрямки бізнесу
110
Аптек
77
Років на ринку
Отримати презентацію

Передумови

01
Проблеми фактичного обліку​
02
Немає єдиної методології відображення факту​
Фінансова звітність в Excel без можливості детального аналізу​
Немає детального аналізу показників​
Немає можливості порівнювати дані в періоді
Не організовано облік внутрішніх взаєморозрахунків
03
Проблеми планування
04
Плани мали приблизний характер та складалися на рік з мінімальною деталізацією показників​
Немає план-фактного аналізу в єдиній системі
Часто втрачається взаємозв’язок планових бюджетів
Не формується плановий баланс
05
Проблеми платіжного календаря
06
Відсутній прогноз платежів
Немає автоматизації контролю лімітів по ЦФЗ та статтях, а також контролю кредиторської заборгованості
Потрібна автоматизація узгодження заявок для руху грошових коштів
Доручення у системі «Клієнт-Банк» формуються вручну

Хід проєкту

Було обрано комплексний підхід до впровадження – методологія та автоматизація з одних рук. Оптимізація бізнес-процесів відбувалась одночасно в трьох напрямках бізнесу.

01
Постановка Бюджетного управління. Регламентація​
02
Управлінський облік​
03
Автоматизація бюджетування​
04
Платіжний календар

Результати впровадження ABM Finance

Якісні зміни

  • Створена центральна база управлінського обліку з актуальною інформацією в одному місці​
  • Реалізовано точне наскрізне планування (аналіз від плану продажу до планового балансу та матриці коефіцієнтів)
  • Розроблено прогноз ключових показників діяльності на рік вперед
  • Зросла маржинальна рентабельність завдяки якісному факторному аналізу в управлінні продуктовим портфелем
  • Побудовано сценарне планування (сценарії зміни бюджету) та повний цикл бюджетування з аналітикою drill-down до первинного документа​
  • Скоротилась «ручна праця» і, як наслідок, трудовитрати й час на отримання управлінської звітності​
  • Узгоджений бюджет для кожного ЦФЗ (уникнення ручного управління та тривалих погоджень)
  • Інструмент керування ліквідністю компанії (NWC)​

Відгук клієнта

А. М. Чанчіков

Фінансовий директор​ ГК «МедФармХолдинг»​

«Спільно пройшли шлях від розробки методології до повного переходу на програмний продукт «ABM Finance» у блоках управлінський облік, бюджетне планування та платіжний календар. Завдяки індивідуальному підходу консультантів під час реалізації наших завдань та гнучкості програмного продукту, в управлінському обліку було відображено нюанси всіх основних бізнес-напрямків холдингу, при цьому збереглася єдина методологія обліку та звітності.»

Замовте консультацію експерта ABM Cloud

Дізнайтеся більше про можливості зростання вашого бізнесу!

Чем полезен семинар по управлению запасами
Thank you for your request.

We appreciate that you are interested in our products. One of our employees will contact you shortly. Good day!