Головна
Блог
Управління логістикою в хлібній промисловості. Результати впровадження TMS в «Концерн Хлібпром»

Управління логістикою в хлібній промисловості. Результати впровадження TMS в «Концерн Хлібпром»

Управління логістикою в хлібній промисловості. Результати впровадження TMS в «Концерн Хлібпром»

Скорочення витрат та покращення рівня упраління логістикою в хлібній промисловості може стати рушієм для якісно нового розвитку бізнесу. Підприємства в хлібній галузі, зазвичай, мають великий автопарк, яким складно ефективно управляти в ручному режимі. Звідси можуть виникнути проблеми зі своєчасним контролем, потраплянням в часові вікна та перевитратами на доставку. Навіть, якщо в компанії слідкують за якістю роботи логістичного відділу і впроваджують регулярну звітність, перегляд маршрутів і т.д., без повної автоматизації досягти вагомих результатів неможливо. На прикладі ПрАТ «Концерн Хлібпром» можна відзначити, як впровадження TMS призвело до переходу на якісно новий рівень логістики в компанії.

Про компанію

ПрАТ «Концерн Хлібпром» одне з найбільших підприємств українського ринку хліба, яке щодня виготовляє до 160 тонн продукції – хлібної, хлібобулочної, кондитерської та тістових напівфабрикатів. В структуру компанії входить 5 переробних підприємств, що розташовані у Львівській та Вінницькій областях.

Співпраця з найбільшими торговими мережами країни та орієнтація на міжнародні стандарти якості продукції стимулює «Концерн Хлібпром» у впровадженні інноваційних рішень у виробничі та логістичні процеси. 

Впровадження TMS стало початком глобальної зміни та оптимізації процесу доставки продукції. На початку 2021 року разом з командою ABM Rinkai TMS в «Концерн Хлібпром» почалось активне розгортання системи.

Передумови проекту

 • Використовувалась ручна маршрутизація. Оптимізація існуючих чи побудова нових маршрутів займала від 7 до 30 днів роботи логіста.
 • Була відсутня можливість аналізу коректності часових вікон доставки до ТТ (кількість, якість відхилень у ретроспективі).
 • Не було можливості враховувати історію відвантаження (час руху по маршруту, час на розвантаження в ТТ) для оперативного коригування маршрутів.
 • Аналітика по рентабельності маршрутів готувалась в ручному режимі після закриття звітного періоду. Відповідно, було неможливо своєчасно реагувати і вносити корективи в логістичний процес, що спричиняло перевитрати. 
 • Ручне внесення даних в базу, як результат можливість помилок логістів, невірні дані розміщення ТТ, недопоставки.
 • Відсутність можливості швидкої адаптації водіїв, як результат при зміні ТТ, маршруту чи водія – недопоставки, запізнення.
 • Відсутність можливості в онлайн режимі відслідковувати відвідування ТТ водієм, затримки, запізнення, відхилення від маршруту.

Цілі і пріоритети проекту

В рамках серії зустрічей разом з замовником визначили бізнес-цілі:

 • Отримати робочу комплексну автоматизовану систему управління транспортними перевезеннями; 
 • Зменшити витрат на логістику від 12% на 1 т перевезеної продукції;
 • Враховувати вимоги по рівню клієнтського сервісу.

Після прийняття і виконання основних рекомендацій:

 • Автоматизувати процес планування маршрутів і мінімізувати вплив людського фактору, для підвищення якості, швидкості і точності процесу планування маршрутів.
 • Підвищити рівень сервісу обслуговування клієнтів.
 • Оптимізувати використання автотранспорту та знизити транспортні витрати.
 • Підвищити ефективність контролю за вчасністю доставки продукції до клієнта.
 • Здійснювати вибір ефективного маршруту, за рахунок автоматичного зіставлення планового і фактичного маршруту.

Етапи

Етап 1

Підготовчий етап

За результатами анкетування керівників транспортно-складського, комерційного та ІТ підрозділів, а також керівництва компанії було проведено аналіз всіх бiзнес-процесiв, що впливають на впровадження TMS та надано рекомендації щодо їх вдосконалення. Визначено цілі впровадження TMS i зміни, необхідні для отримання  результатів.

Погоджено план робіт, терміни, відповідальні, контроль виконання, перелік ризиків для проекту i конкретних кроків по їх мiнiмiзацiї.

Етап 2

Налаштування систем

Реалізували обміни даними між обліковою системою та TMS (замовлення, доступність авто, маршрутні плани), системою контролю переміщення та TMS (контроль виконання маршрутів). Також розробили окремий аналітичний блок для швидкого доступа до всіх можливих показників (перепробіги, витрати, якість обслуговування тощо).

Етап 3 

Запуск першого заводу

Відтворили у TMS маршрути за попередній період для налаштування первинних показників. Провели навчання персоналу та підтримували у перших плануваннях. Проводили план-фактний аналіз виконання маршрутів та коригування показників.

Етап 4 

Масштабування TMS на ще 2 заводи (Львів та Вінниця) та кросс-доки .

Хід проєкту

 • Створення облікових записів та надання доступів користувачам системи з урахуванням різних прав.
 • Формування маршрутів за попередній період для коректного і найбільш точного налаштування системи: часові характеристики вивантаження одного кілограма продукції, швидкісні характеристики торгових точок та водіїв (кожна торгова точка має індивідуальні характеристики, які впливають на швидкість розвантаження; кожен автомобіль має додатково характеристики на завантаження та швидкість пересування).
 • Навчання всіх користувачів, зокрема, логістів/диспетчерів роботі в системі, план-факторному аналізу та звітності.
 • Надання допомоги та супроводження при побудові перших маршрутів.
 • Запуск близько 80 автомобілів на одному заводі у місті Львів у статичній маршрутизації з можливістю часткового та повного переходу до планування динамічних маршрутів. 
 • Консультації по роботі в системі, налагодження бізнес-процесів.
 • Передача проєкту на технічну підтримку.

Рішення ABM Rinkai TMS для управління логістикою в «Концерн Хлібпром»

Система планування маршрутів

Система планування маршрутів

Контроль виконання маршрутів

Контроль виконання маршрутів

Робота з картами

Робота з картами

Dashboard з аналітичними даними

Dashboard з аналітичними даними

Dashboard з аналітичними даними

Dashboard з аналітичними даними

Відстеження рентабельності обслуговування конкретної ТТ в онлайн режимі

Відстеження рентабельності обслуговування конкретної ТТ в онлайн режимі

Результати впровадження ABM Rinkai TMS

Хлібпром – перша в Україні компанія з хлібної галузі, що використовує динамічну маршрутизацію доставки продукції.

Якісні показники

 • Повністю автоматизували процес планування маршрутів і мінімізували вплив людського фактору, для підвищення якості, швидкості та точності процесу планування маршрутів.
 • Оптимізували використання автотранспорту та суттєво знизили транспортні витрати.
 • Підвищився рівень сервісу обслуговування клієнтів завдяки впровадженню повідомлень про час доставки та використанню даних ТТН.
 • Підвищилась ефективності контролю своєчасності доставки продукції до клієнта. Тепер логіст в одному інтерфейсі контролює виконання маршруту за часом та послідовностю.
 • Атоматизували процес контролю за відхиленням від маршруту, що істотно зменшило пробіг понад планові кілометраж маршруту.

Впровадили модуль аналітики:

 • план/факт по кожному авто, маршруту та філіалу в цілому;
 • контроль витрат, рентабельності точок доставки;
 • рейтинг водіїв;
 • географія клієнтів;
 • відстеження якості обслуговування;
 • звіт про причини перепробігів.

Кількісні показники

На пілотному заводі при порівнянні показників за липень 2021 та лютий 2023:

 • на 17% зменшилась кількість маршрутів на день;
 • витрати на перевізника скоротились на 100%, оскільки стало можливим вивозити весь об’єм власним автопарком за рахунок кращого комплектування та більш оптимальних маршрутів;
 • середня тривалість рейсів скоротилась на 10%.

На другому заводі порівнюючи показники за грудень 2021 та лютий 2023:

 • загальна кількість маршрутів в день скоротилась на 31%;
 • кількість задіяних водіїв зменшилась на 12%;
 • загальний кілометраж власного автотранспорту скоротився на 1%, а перевізника на 28%;
 • витрати на перевізника скоротились на 68%;
 • витрати на паливо зменшились на 5%;
 • середня тривалість рейсів скоротилась на 20%.

На третьому заводі, якщо порівнювати показники за травень 2022 та лютий 2023:

 • загальний кілометраж у перевізника скоротився на 8%;
 • витрати на найманий автопарк зменшились на 4%;
 • середня тривалість рейсів скоротилась на 11%.

Відгук клієнта

Ми прагнемо бути найпередовішим підприємством хлібної промисловості. Звичайно ж, для цього необхідно оптимізувати логістичні процеси. Із системою ABM Rinkai TMS нам вдалося стати на якісно новий щабель доставки продукції. Перші результати ми помітили відразу після впровадження. Нам вдалося скоротити витрати на доставку і поліпшити потрапляння в часові вікна. В ході проєкта суттєво переглянули внутрішні процесси, частково спростивши і прибравши зайві, що додало гнучкості при впровадженні подальших змін.

Після впровадження системи ми на 100% впевнились, що TMS – це must have для підприємств хлібної промисловості. Оскільки, ми маємо значний власний та найманий автопарк, оптимізація логістики значно скорочує витрати на його використання. 

Окремо хочу відзначити роботу команди впровадження ABM Rinkai TMS. Весь проєкт проходив під постійним контролем експертів. Упевнений, саме це допомогло досягти вражаючих результатів. 

Роман Сук

керівник проєкту

Автоматизуйте транспортну логістику разом з ABM Rinkai TMS

Створіть свій маршрут у 2 кліки!

Близькі по темі

Чем полезен семинар по управлению запасами
Дякуємо за звернення.

Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!